På dansk På svenska På norsk In English In English U.S. office

Kan ni återskapa den data jag förlorat ?

Ja, vi återskapar flera tusen filar varje dag, 365 dagar om året.

Hur lång tid tar det ?

En diagnos av din pc är gratis, och tar ungefär 3-6 dagar. Om du vill ha vår prioritets service och får svar inom ett dygn, finns det dock en avgift..

Kan ni reparera min hårddisk ?

Nej. Vi reparerer inte hårddiskar. Vi återskapar endast borttappad data på hårddisken...

Kan jag använda min hårddisk när ni har återskapad datan ?

Förmodligen inte. Vi rekommenderar nästan alltid att hårddisken destrueras. Vi rekommenderar inte att ni fortsätter använda en hårddisk med fel - även om ni har omformaterat hårddisken.
Hårddisken kan endast tas i bruk igen efter omformatering, om problemen som uppstått orsakats av software eller virus.

Installerar ni mitt operativsystem igen ?

Nej. Ni bes vänligen kontakta er programleverantör om ni inte själva kan intallera operativsystemet.

Din data skickas åter till er på en DVD eller USB hårddisk som ni kan kopiera datan från och sedan skicka i retur till oss. I de flesta fall kan ni låna en USB hårddisk av oss.

Skickar jag min pc till Er?

Nej. Skicka endast hårddisken. Vid problem med att ta ut hårddisken, kontakta din pc leverantör..

Hur skickas min data till mig ?

Beroende på hur många Gb det gäller, skickar vi din data på DVD eller USB hårddisk. Data som fyller mindre än 8 Gb skickas på DVD.